Lana eta energiaren arteko erlazioa

ekuazioa(5)Eskuineko irudiak horizontalean jarrita dagoen iltze baten gainean mailu batek horizontalean egiten duen indarra adierazten du, kontuan izanda mailua egurrezko kirten baten gainean dagoela. Mailuak iltzea jotzen duenean, galgatu egiten du bere higidura eta iltzea egurrean sartzen da. Ikusi zein diren parte hartzen duten indar eta desplazamenduak. Hortik aurrera, indar bakoitzak egfiten duen lana kalkulatuko dugu.

Mailuak iltzearen gainean, konstantetzat hartuko dugun ekuazioa07 indarra ezarri eta egurrean ekuazioa08 distantzia batera sartzen egiten duen lana positiboa da.

ekuazioa10

Baina mailuak lan hori egiten duenenan higidura galtzen du, eta mailuak galtzen duen energi kantitate hori eta egiten duen lana berdinak izango dira

Lana desplazatzen diren elkarrekintza indarrei lotuta dagoen sistemen arteko energi transferentzia prozesu bat da.

Beraz, energiaren unitate internazionala eta lanarena berdinak izango dira: joule.

Iltzeak mailuaren gainean ere lan bat egiten du, akzio-erreakzioaren legea kontutan hartuta ekuazioa09 lana egiten dio eta. Kasu horretan lana negatiboa da desplazamendu bererako:

ekuazioa11

Eta ikusi dugunaren arabera, iltzearen gainean egiten dugun lanak bere energia handitzen du.

Ikusten duzuenez, lanak berdinak dira baina kontrako zeinua dute: mailuak iltzearen gainean lana egiten duenean, iltzeari ematen dion energi kantitatea eta egiten duen lana berdinak izango dira. Baina mailuak "higidura energia" galdu du prozesu horretan.

Higidurarekin lotuta dagoen energia horri energia zinetikoa esaten diogu. Mailuak lana egitean galtzen duen energia iltzeari transmititzen dio eta, gero, iltzeak ere energia hori egurrari transferituko dio bere gainean lan hori egiten duenean

Energia, beraz, gorputzek duten magnitude bat da. Fenomeno dinamikoetan gorputz batetik bestera transferitzen da energia batak bestearen gainean lan bat egiten duenean eta, horrela, elkarrekintza indarrak desplazatu egiten dira.


 
Powered by Wordpress and MySQL. Theme by Shlomi Noach, openark.org