Bi HZU perpendikularren konposizioa

Demagun arraunlariak ibaia zeharkatu nahi duela txalupa batean, ibaiertzekiko norabide perpendikularra hartuta. Ibaiko korronteak desbideratu egingo du txalupa eta, izatez, ibilbidea ibaiertzarekin α angelua osatzen duen lerro zuzen bat izango da.

BiHZU

Txaluparen benetako higidura honako bi higidurez osatuta dago:

  • Ibaiertzekiko perpendikularra den HZU bat, arraunlariaren ahaleginaren kausazkoa.
  • Ibaiertzekiko paraleloa den HZU bat, ibaiko korrontearen kausazkoa.

ABIADURA BEKTOREA

Higikaria O puntutik abiatu da, elkarren perpendikularrak diren vx eta vy abiadura konstanteak dituela, bien arteko erresultantea ekuazioa84 izanik. Abiadura hau vx eta vy abiaduren batura bektoriala da:

ekuazioa85

Moduluaren balioa hauxe da:

ekuazioa86

POSIZIO BEKTOREA

Higidura osatzaile biak zuzenak eta uniformeak direnez, bakoitzaren posizioaren ekuazioa HZU bati dagokiona da. Jatorri modura txalupa ibaiertzetik abiatzen deneko puntua hartuz gero, bi ekuazio horiek ondokoak dira: ekuazioa87 eta ekuazioa88.

Posizio bektorea, ekuazioa89, bi higidura osatzaileei dagozkien posizio-bektoreen batura bektoriala da:

ekuazioa90

Moduluaren balioa hauxe da:

ekuazioa91

Aurrean adierazitakoa ulertzeko, azpiko simulazioa erabil dezakezu.

 

Ebaztutako ariketa

19.- Igerilari batek 200 m-ko zabalera duen ibaia igaro nahi du, korrontearen abiadura 1 m/s-koa izanik. Igerilariak 200 m-ak 40 s-tan egiten baditu, bila ezazu:

  1. Igerilariaren abiadura ( moduloa eta norabidea ).
  2. Ibaia zeharkatu duenean, hasierako puntutik zenbat metro beherago azaldu da beste aldean ?. (Ebazpena, pdf-422 kb)

Proposatutako ariketak

20.- Adierazi ezazu nolakoak diren bi higidura zuzen, uniforme eta perpendikularren konposaketaren ondorioz, higikari baten gaineko posizio eta abiadura bektoreak. Ondo azaldu eta eman itzazu bi bektoreen ekuazioa orokorrak.

21.- Marinel batek 100 m zabal den ibaia zeharkatu nahi du, txalupan. Txaluparen motoreak 1 m/s-ko korrontearen norabide perpendikularrean 3 m/s-ko abiadura har dezake. Kalkula itzazu:

  1. Ibaia zeharkatzeko behar duen denbora
  2. Txaluparen abiadura
  3. Txalupak ibilitako distantzia

22.- Pertsona batek uretako moto bate gainean, 4 m/s-ko korrontea daraman ibaia zeharkatu nahi du, bigarren ertzera 4 m/s-ko abiaduraz heldu nahi duelarik abiapuntuaren pare-parean dagoen puntu batera. Arrazoitu eta kalkulatu zein izan beharko den motoaren abiaduraren modulua eta norabidea. (TW222)


 
Powered by Wordpress and MySQL. Theme by Shlomi Noach, openark.org