Higidura parabolikoa

Higidura parabolikoa sortzen da gorputz bat lurretik hasierako v0 abiaduraz eta horizontalarekin θ angelua osatzen duen norabide batez botatzen dugunean eta jaurti ondoren, gorputza aske gelditzen denean.

Hasieran gorputza jaurtitzen dugun norabidean abiatuko da, baina bere pisuaren eraginez ibilbidea aldatu eta azkenerako erori egingo da. Higidura hori aztertzeko, aireak higidurari egiten dion marruskadura indarra nulua dela pentsatuko dugu eta horrela, kalkuluak asko erraztuko ditugu.

Higidura hau bi higidura sinpleren konposizioa da:

 • HZU horizontal bat, vx abiadura konstanteaz.
 • HZUA bertikal bat, goranzko hasierako abiadura v0y izanik.

ABIADURA BEKTOREA

HZUAHZU(1)Hasierako abiadura (ekuazioa92) bere bi osagaietan deskonposatzen da, horizontala (ekuazioa93) eta bertikala(ekuazioa94). Horien balioak erraz kalkula daitezke hasierako abiadurak (ekuazioa92) horizontalarekin osatzen angelutik abiatuz.

ekuazioa95

Beraz:

ekuazioa96

Norabide horizontalean,abiaduraren osagaia beti da konstantea eta hasierakoaren (ekuazioa93) berdina.

ekuazioa97

Norabide bertikaleko abiadura HZUA bati dagokiona da, goranzko hasierako abiaduraz. Kontuan izan behar da ezen, aukeraturiko koordenatu-sisteman, azelerazioaren osagaia negatiboa dela, eta horregatik ekuazioa98 idatziko dugu.

ekuazioa99

Ondorioz, higikariaren abiadura bektorearen adierazpen bektoriala ondorengoa izango da:

ekuazioa100

ekuazioa101

Beste era batera:

ekuazioa102

Abiadura bektorearen modulua hauxe izango da:

ekuazioa103

POSIZIO BEKTOREA

Norabide horizontaleko higidura osatzailea, uniformea da; beraz, x koordenatuari dagokion ekuazioa HZU batena izango da:

ekuazioa104

Norabide bertikaleko osagaia den higidura, uniformeki azeleratua da; beraz, y koordenatuari dagokion ekuazioa HZUA batena da:

ekuazioa105

Posizio bektorea, ekuazioa106 bi norabideetako higidurei dagozkien posizio-bektoreen batura bektoriala da:

ekuazioa107

Beste era batera:

ekuazioa108

Moduluaren balioa hauxe izango da:

ekuazioa109

x eta y, posizioa ematen diguten ekuazioetan t denbora ezabatzen badugu, ibilbidearen ekuazioa lortuko dugu:

ekuazioa110

Eta hori da irudian agertzen den parabolaren ekuazioa; horregatik esaten zaio higidura paraboliko.

HZUAHZU(2)

PARAMETRO KARAKTERISTIKOAK

Jarraian higidura parabolikoaren parametro karakteristikoak aurkeztuko ditugu. Parametro horiek lurretik egindako tiro parabolikoaren kasuan x0=0,y0=0 eta t0=0 eginez kalkulatu ditugu. (A)

Higidura-denbora

Higikaria higitzen ari deneko denbora da. Denbora hori kalkulatzeko, gorputza lurrera heltzean, bere bertikaleko posizioa nulua dela (y=0) kontutan hartu behar dugu.

ekuazioa111

Bigarren mailako ekuazioa denez bi soluzio lortuko ditugu:

ekuazioa112

ekuazioa113

Lortutako bigarren balioan v0y-ren balioa ordezkatuz:

ekuazioa114

Irispena edo helmena

Higikariak egiten duen distantzia horizontala da.

Irispenaren balioa lortzeko, x koordenatuaren ekuazioan higidura-denboraren balioa ordezkatuko dugu:

ekuazioa115

Erlazio trigonometrikoak aintzat harturik:

ekuazioa116

Altuera maximoa

Higikariak altuera maximoa lortzerakoan, bere goranzko abiadura bertikala deuseztatu egiten da (ekuazioa117). Hots, ekuazioa118 deneko denbora unean gertatuko da hori. T-ren balioa lortuz:

ekuazioa119

Balio hau ordezkatu egingo dugu y koordenatuaren ekuazioan:

ekuazioa120

Beraz:

ekuazioa121

Kontutan hartzekoak

A) Goran ikus daitezkeen planteamenduak bakar-bakarrik onargarriak dira aurreko paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen badira. Aurrekoak betetzen ez badira, kasu bakoitzerako azterketa berezia egin beharko dugu.

B) Gorputz bat lurretik altuera jakin batera dagoen puntu jakin batetik, honekiko norabide paraleloan jaurtitzen deneko higidurari, TIRO HORIZONTALA deritzo. Horizontalean hegaz doan hegazkin batetik jausten uzten dugun gorputz baten higidura ere era horretakoa da; kasu horretan, gorputzaren hasierako abiadura hegazkinaren abiaduraren berdina da. Tori horizontala jaurtiketa angelua, θ=0º duen higidura parabolikoa da, beraz. Higidura hori eta higidura parabolikoz ari den gorputz batek altuera maximotik aurrera hartzen duen higidura berdinak dira. Beraz, higidura horren ibilbideak parabola izan behar du, irudian agertzen den moduan.

HZUAHZU

Higidura mota honen ebazpen matematikoa gauzatzeko, tiro parabolikorako lorturiko ekuazioetatik abia gaitezke. Aintzat hartu beharra daukagu, halere, tiro horizontalean v0y=0 eta y0=h izango direla.

Praktikatzeko

Ebaztutako ariketa

23.- Mutiko batek pilota bat botatzen du 10 m/s-ko abiaduraz eta 45º-ko angelua osatuz x ardatzarekin. Pilotak 3 m-ko distantziara dagoen pareta bat jotzen du.

 1. Noiz egiten du igotzerakoan ala jeisterakoan?.
 2. Zein altueran jotzen du?.
 3. Zenbateko abiadurarekin?. (Ebazpena – pdf, 294 Kb)

Proposatutako ariketak

24.- 45 m-ko altuera duen dorre baten gainetik, harri bat botatzen da abiadura horizontal batekin. Dorrearen oinetik harria erori den punturaino 60 metro baldin badaude:

 1. Zer abiadura horizontal eman zaio harriari?.
 2. Zer denbora behar du harriak lurra jotzeko?.

25.- 30º-ko inklinazioa duen teilatu batetik gorputz bat erortzen da 15 m/s-ko abiaduraz. kalearen zabalera 20 m bada eta etxearen altuera 30 m-koa:

 1. Esan ezazu gorputza lurrera eroriko den edo aurrez-aurreko etxearen kontra joko duen?.
 2. Lehenengo kasuan azaldu ezazu lurreko zer distantziatara eroriko den eta bigarren kasuan zer altueran joko duen etxea.

26.- Hegaldi horizontala daraman hegazkin batetik pakete bat askatzen da. Paketearen ibilbidean airearen marruskadura kontuan hartzen ez badugu eta hegazkinak bere abiadura handitzen badu, askatzen dugun bigarren pakete batek lurrera heltzeko beharko duen denbora: (TW226)

 1. Handiagoa da
 2. Ez da aldatzen
 3. Txikiagoa da
 4. Altueraren araberakoa da

27.- Kainoi batek proiektil bat jaurtitzen du 200 m/s-ko abiaduraz horizontalarekiko 15º-ko angelua osatuz. Zera jakin nahi da:

 1. Horizontalarekiko proiektilak lortuko duen irismen teorikoa
 2. Lurrera heltzerakoan proeiktilaren abiaduraren modulua eta bere norabideak horizontalarekin osatuko duen angelua.
 3. Lortuko lukeen irismen maximoaren erdian 300 m-ko muino bat egongo balitz, proeiktilak honekin topo egingo luke?. Zergatik?. Ondo esplikatu.
 4. Erantzuna baiezkoa bada, leku beretik eta kainoi berarekin proeiktilaren objektiboa mantendu nahiko bagenu, zein irtenbide okurritzen zaizu?. Ahal den kasuan egitzazu beharrezkoak diren kalkuluak.

28.- amsterdamGauza jakina da Holandan neguak oso hotzak izaten direla. Amsterdam-eko kanaletako ura zeharo izoztuta egoten da aste askotan zehar eta bertan, jende ugari ibiltzen da patinatzen izotzaren gainean. Patinatzaile hauetako batek kanal nagusia zeharkatu nahi du beste ertzean dagoen pareko puntura zuzenduz, horretarako 10 m/s-ko abiadura hartzen duelarik. Une horretan, eta bat-batean, azelerazio konstantedun haize bolada bortitz batek bere higiduraren norabidea aldatzen du, aurkako ertzera abiapuntua baino 5 m beherago heltzen delarik. Kanala zeharkatzeko guztira 1,5 s behar izan baditu, kalkulatu:

 1. Kanalaren zabalera
 2. Haize boladaren azelerazioa
 3. Pareko ertzera heltzerakoan patinatzaileak duen abiadura eta bere norabidea
 4. Marraztu patinatzaileak deskribaturiko ibilbidea eta aurkitu bere ekuazioa

 
Powered by Wordpress and MySQL. Theme by Shlomi Noach, openark.org